Pôvodná stránka certifikaty.sk bola presunutá pod správu UNMS SR a je na novej adrese certifikaty.unms.sk

The original page certifikaty.sk has been moved under the administration of UNMS SR and is to the new address certifikaty.unms.sk